Erik Harbo synger folkeviser, andre viser og sange

Gamle og nye optagelser samlet fra lp’er og koncerter bl.a. i Tivolis Koncertsal

Medvirkende musikere: Per Walther og Harry Gram: violin og bratsch, Eyvind Rafn, Henrik Svitzer og Lars Frederiksen: fløjte, Sv. Kragelund: horn, Johan Poulsen: bas

Erik Harbo synger folkeviser, andre viser og sange

1 EN YNDIG OG FRYDEFULD SOMMERTID dansk vise opt. 1976
2 DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET vise
3 RAMUND dansk folkevise
4 FIOLEN BLÅ dansk folkevise
5 DRONNING DAGMAR dansk folkevise
6 UD I VOR HAVE svensk folkevise
7 DER STODE TRE SKALKE dansk folkevise
8 JEG GIK MIG UD EN SOMMERDAG folkemelodi/Henrik Hertz
9 C’EST UNE FLEUR fransk folkelig sang
10 DU DEJLIG ROSENKNOP folkemelodi/Ambrosius Stub
11 I SKOVEN SKULLE VÆRE GILDE dansk vise
12 WHEN I WAS A BACHELOR engelsk ballade ca. 1815
13 ANNIE LAURIE gammel skotsk sang/Alicia Scott
14 THE PLOUGHBOY anonym/William Shield
15 MADS DOSS Jens Chr. Wendt/St.St.Blicher
16 HVOR SKOVEN DOG ER FRISK OG STOR tysk/H.C. Andersen
17 I HIMLEN SIDDER GUDS ENGLE SMÅ K.V.Thomsen/H.C. Andersen
18 HUSKER DU I HØST P.Heise/C. Plough

Nyere viser
19 DEN FØRSTE GANG JEG SÅ DIG Birger Sjøberg
20 DU ER EN DRONNING AF SPANIEN Erik Harbo/Morten Nielsen
21 JEG VANDRER I SKOVEN, Noget om kongelig elskov, H. Rasmussen/E.Harbo
22 VORHERRE BLEV TRÆT AF VINTREN A.Nielsen/S.Pedersen
23 DET BL ÆSER I BISCAYEN Niels Clemmensen/H.H Seedorf
24 TO GYLDNE SOMMERFUGLE K.V. Thomsen/Nis Petersen
25 I SOLSKIN SER MAN SVIRRENDE M. Jermiin Nissen/Tom Kristensen
26 VI SAD PÅ BÆNKENE (Kirsebær) Erik Harbo/Tom Kristensen
27 PÅ FORTOVSKAFEEN (Forårsregn) Erik Harbo/Tom Kristensen
28 KRIKKEN LINDER DET TRÆTTE BEN (Sommeraften)K.V Thomsen/Aa.Berntsen
29 DER HVOR ÅEN BRUSENDE (Bal i provinsen) Erik Harbo/Harald Bergstedt
30 DEN SPILLEMAND SNAPPED Sextus Miskow /H. Drachmann
31 SÅ SØDT SOM I GAMLE DAGE K. Normann Andersen/Kaj Munk

For begge cd-er gælder at jeg ønsker hermed at takke Peter Olufsen CDKLASSISK.DK for vort samarbejde gennem mange år omkring udgivelserne af Stjernestunder. Jeg takker min gode kollega Uffe Henriksen og producer Morten Hein for gode råd undervejs.

Min søn designer og lydtekniker Niels Andreas Harbo for god konsulentbistand med dette projekt.
Tak til OHmusik for anvendelse af gamle optagelser.
Tak til musikerne der har givet deres tilladelse til at denne udgivelse kunne realiseres.

Tak til Dansk Skuespiller Forbund, Dansk Solist Forbund og Solistforeningen af 1921 som har støttet projektet.

Teknik: Dig. opt. fra lp’er og private opt.
Tilrettelæggelse, redaktion og layout: Erik Harbo
Booklet: CDKLASSISK.DK
Lydteknisk konsulent: Niels Andreas Harbo/Blue Basic Music

1/ A VOICE I Forside: Fanefjord strand, Møn

2/ A VOICE II Forside: Bellman koncert, Sverige foto: Bente Harbo

Erik Harbo har udgivet følgende lp’er (cd’er) på Point og Danica:
Danske viser og sange 1976
Erik Harbo synger Jeppe Aakjær 1980
Du danske sommer 1981
Kær est du fødeland, Steen Steensen Blicher 1982
N.F.S. Grundtvig: Den signede dag 1983
N.F.S. Grundtvig: Velkommen igen Guds engle små 1983
En lærke letted 1985
Dyrenes Dag 1988
Bellman om kroer, kvinder og Karons båd 1990

Desuden medvirker han på cd’en Bellman i Danmark og på 6 operaindspilninger: Lulu, Boris Godunov, Siddharta, Ungdom og Galskab, Prinsesse Dajli, Amalie og på dvd’en La Bohème (Det Kongelige Teater 1974) og på en række cd’er fra StjernestunderPå denne cd har jeg samlet en række optagelser fra hele min karriere uden for Det Kgl. Teater, dvs. sange og viser sunget ved koncerter og arrangementer i Danmark og i udlandet. De fleste optagelser er fra de lp’er jeg indspillede for år tilbage.

Uddrag af anmeldelser

Klassisk musik fra Blicher-ekspert
En poesibog med 127 sange og viser. Sådan betegner formanden for Blicher-Selskabet, tidligere operasanger ved Det Kongelige Teater, Erik Harbo, fire cd’er, som han har udsendt.
Han akkompagnerer sig selv på guitar eller spiller sammen med en række forskellige musikere fra Det Kongelige Kapel. En Blicher-udgivelse med titlen ”Erik Harbo synger sange af Steen Steensen Blicher. Kær est du fødeland” rummer blandt andet digtene ”Hulde engel”, ”Sig nærmer tiden”, ”Det er hvidt herude”, Blæs søndenvind”, ”Mads Doss” samt ”Jyden han æ stærk å sej”.

Ligeledes i år har den meget aktive formand for det litterære selskab udsendt ”Erik Harbo synger Jeppe Aakjær, Rugens Sange og andre sange”. Denne cd omfatter blandt andet ”Jeg er havren”, ”Jens Vejmand”, ”Anne var i Anders kær”, ”Nu er det længe siden”, ”Sneflokke kommer vrimlende” ”Jørgine var en pige”, ”Jeg bærer med smil min byrde” og ”Spurven”.
Erik Harbos ambition har været at samle nogle af de bedste af Aakjærs sanger og viser – og desuden har han inddraget fortællingen ”Stuer fremmed te Abrahams”.
”Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær hører til vore bedste poeter. Og de skrev om de samme ting. Begge var optaget af det danske samfund. Men begge var også fremragende ’underholdere’ med deres pragtfulde digte, som i høj grad inspirerede danske komponister til nogle af deres bedste melodier,” hedder det i begrundelsen for udgivelsen.

Tidligere Harbo-udgivelser, der er beslægtet med de nævnte med hensyn til den udviste forpligtethed over for den danske sangskat, er ”Erik Harbo synger danske sange” og ”Erik Harbo synger viser. Folkeviser og andre viser og sange”.

De fire cd’er, der er tænkt som en serie, er udsendt på CDKLASSISK. Uden for serien er en genudgivelse af ”Steen Steensen Blicher – E bindstouw – sunget og fortalt af e bindstouwfolk fra Thorning”. Bag denne udgivelse står Blicheregnens Museumsforening og Blicherselskabet.


Claus Grymer, 7. december 2012

www.kristeligt-dagblad.dk/

Danske sange – Danske viser
…Når man tilhører en generation, der er vokset op med Ak­sel Schiøtz og hans fortolkning af dan­ske sange, kan man godt have det lidt svært med en række yngre danske mandlige og kvindelige kunstneres måde at synge de danske sange på. Det er, som er sangerens stil her vigtigere end sangenes udsagn.

Derfor er det en lise at lytte til tenoren Erik Harbos fortolkning. Her kommer teksten og melodien i centrum. Han har en stærk bevidsthed om tekstens ind­hold og formår at tilpasse den efter den komponerede melodi… Hver gang ram­mer Erik Harbo præcist sangens stemning, og hans artikulation er sikker, lyd­hør og til at forstå!

Trofastheden over for tekst og melodi er alfa og omega i hans sang – og her ligger han i den smukkeste forlængelse af Aksel Schiøtz… Harbo har også en fantastisk udgave af Blichers “Mads Doss”, for her synges på ægte jysk – ik­ke teaterjysk…

Snart er akkompagnementet med or­kester, snart med piano…

Nordjyske *****

Tenor med fløjlsblød klang
Erik Harbo fortolker den danske sang­skat og vise­tradition på to gode cd’er…

Udover hans operaaktiviteter er han også en anerkendt fortolker af danske sange og salmer. Han er ikke uden grund blevet opfattet som Aksel Schiøtz’s afløser med sine meget artiku­lerede og tekst­nære fortolkninger af kendte og elskede sange fra den danske sangskat.

Men han er også helt sin egen, som man kan opleve det på den første af de to cd’er »Erik Harbo synger danske san­ge«…Hans meget lyse og fløjls­bløde klang smyger sig med følsomme fraseringer om teksterne og gør dem levende og nærværende fint understreget af den afvekslende og stemnings­skabende in­strumentale led­sagelse af stry­gere og fløjter udført af musikere fra Det Kongelige Ka­pel og med ham selv på guitar.

Erik Harbo har også optrådt som vise­sanger, en moderne troubadour, som man på cd’en »Erik Harbo synger viser« kan opleve med livlige og dramatiske, indsmigrende og humørfyldte fortolknin­ger af eksempler fra visens historie…

Hvis man holder af danske sange og viser, kan det anbefales at få fat på dis­se to udgivelser.

Anders Gjedsted, Midtjyllands Avis

…Kongelig operasanger Erik Harbo, har netop udgivet to nye cd’er med ikke færre end 65 viser og sange… Sideløben­de med karrieren har han udgivet en lang række plader og cd’er, og nu er han igen aktuel med hele to cd’er, hvor lytterne virkelig får valuta for pengene…

Jyske Vestkysten ved Steen Rasmussen

…Operasangeren og altmuligmanden i musikformidlingens tjeneste, Erik Harbo, har med sin velartikulerede og klare teatertillagte diktion med disse generøse buketter på henholdsvis 34 og 31 sange, vist at traditionen arvet fra Aksel Schiøtz fortsat lever. Harbo har fået fin instrumental ledsagelse af en række musikere udover dér, hvor han akkom­pagnerer sig på guitar.

Anmeldelse i Ascolta ved Henrik Marcussen

Køb pladen, det er god ærlig folkelig kunst!
DANSKE SANGE OG VISER
Danske sange har i de seneste årtier ofte fået en medfart ublid af diverse popsangere. Her er et par bud på, hvordan de kan leve anderledes smukt. Erik Harbo, som er nævnt ovenstående som medudgiver af ”Fète galante”, har ved siden af sit virke på Det kgl. Teater tager sig kærligt af den danske sang. Denne del resumerer han nu med udgivelse af en koncert-dvd med Bellman i havesalen og to cd’er med sange af henholdsvis Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær.
Her skal omtales yderligere to cd’er, som samler det bedste fra Harbos tid som Danica-kunstner frem til privatoptagelser i 2011. Hans stemme har i øvrigt holdt sig bemærkelsesværdigt godt i den lange tid, primært fordi han har behandlet den klogt.
På den ene synger Harbo 34 sange samlet i temaerne Danmark, årets gang, kærlighed og svære tider. På den anden får man både ældre og nyere viser, 31 i alt. Man hører en perfekt tekstudtale og artikulation, som giver et klart udtryk for teksten og dens indhold. Den slags kvaliteter kan naturligvis virke lidt gammeldags på et yngre publikum, for hvem det væsentligste er at kunne gynge mekanisk i knæene. Harbo akkompagnerer sig selv på guitar, men han har med sig også en række fine musikere, som til dels er hentet på Det kgl. Teater.

Erik Harbo synger danske sange. CDKlassisk-DK CDK 1070; Erik Harbo synger viser. CDK 1071.

KOLDING SENIOR BLAD Af Jørgen Heshe