Blicher-Selskabet:                                           Til forsiden

Se Blicher-Selskabets hjemmeside

Bøger og artikler af Erik Harbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blicher tegnet af V. Gertner 1845

Erik Harbo er formand for Blicher-Selskabet siden 1989

Forfatter til en række bøger om Blicher.

Har tilrettelagt, udgivet, skrevet forord og noter til en lang række udgivelser i Blicher-Selskabet siden 1989 og udgivet Blichernoter for Selskabet siden 1994. Selskabet er medudgiver af Der Himmelberg, 12 Noveller i tysk oversættelse i samarbejde med forlaget Libelle, Schweiz. Har præsenteret bogen i Hall/Universitetet i Innsbruck og Den danske Ambassade i Berlin i 2008 sammen med oversætterne Inger og Walter Methlagl og i Wien 1. juni blev bogen præsenteret i Wien.

St.St.Blicher og Himmelbjerget. Himmelbjergfesternes historie. Udgivet 150 året 1999 for Danmarks Grundlov, en grundlov som Blichers artikler og hans Himmelbjergmøder i hans sidste  leveår var med til at bringe for dagen. Frøkenen fra Hald udgivet i 2008 på Gyldendal.
I bogen skildres Blichers barndomsveninde Charlotte Amalie Schinkel fra Hald Hovedgaard. Bogen omtaltes som et vigtig skridt i den nyere Blicher-forskningen