Der er et land

Ny cd med sange til den generation, der holder af Danske sange
Genforening og befrielse

Erik Harbo udsender hermed sin 6. cd under titlen Genforening og Befrielse. I 40-året for Danmarks befrielse udgav han en lp med titlen En lærke letted med forfatteren og teatermanden Jens Louis Petersen som producer. Denne skrev en  stor kronik om 40-året og fortalte om, hvordan Lauritz Melchior i de første dage af september 1939 ved verdenskrigens udbrud kom brusende ind i HMVs udsalg på Købmagergade og forkyndte “Nu skal her synges DANSK”, og det blev der bl.a. sammen med Studentersangerne. I 40-året var der ikke så mange der sang, men Erik Harbo havde fat på alle de fine gode sange fra tiden, og som man stadig huskede på dette tidspunkt.

Der er et land

Nu kan man fejre 100-året for Genforeningen og 75-året for Danmarks befrielse den 5. maj, og det er det Erik Harbo gør med denne cd.
Her er 30 sange og cd`en er delt op i en række naturlige afsnit, der selvfølgelig omfatter Danmark og Genforeningen, Danmarks besættelse, Sange fra ensomme stunder og endelig Befrielsen og dertil de kendte danske sange, som Erik Harbo gennem årene har sunget overalt i landet, ofte til eget guitar-akkompagnement eller sammen med kendte musikere. Den blå anemone fra 1943 med den geniale melodi af Egil Harder fra 1954, er en central sang på cd’en sammen med En lærke letted og frihedssangen En vinter lang og mørk og hård.
Dertil kommer de sønderjyske sange, Grundtvigs folkevisepastiche af Jeg gik mig ud en sommerdag, med ordene ”Flyv fra Øresund til Dannevirke” som en hilsen til sønderjyderne i 1847, og Johan Ottosens hilsen til københavnerne i 1890 ved sønderjydernes besøg i Studenterforeningen Det haver så nyeligen regnet.
Senere den 9. april 1940 skrev Otto Gelsted om De mørke fugle fløj og Morten Nielsen det kendte digt i 1944 Det mørkner i vort år.
De store flotte hyldestsange til konge, flag og fædreland med Seedorffs Der rider en konge (tænk på billedet af den ridende konge på Genforeningsdagen 1920) og den glansfuldt klingende Et flag er smukkest i modvind af Poul Sørensen er selvfølgelig også med, sammen med de stille sange af Halfdan Rasmussen Men det bliver atter stille – et digt kaldt ”Længsel”, og Kaj Munks længselsdigt Der skinner et lys fra en stjerne.
Et par af Erik Harbos yndlingssange Sig nærmer tiden af St. St. Blicher og Her vil ties af Hans Adolph Brorson til et stille guitarakkompagnement slutter cd’en sammen med sangene fra 5. maj En lærke letted og Frihedssangen.

Indhold


1 Danmark, land og sprog

Hvor smiler fager den danske kyst – J.V. Jensen 1925/Oluf Ring 1935 [ELL- PMK] 3:20

Kær est du fødeland – St. St. Blicher1814/Oluf Ring 1922 [SSB – PW,ER,JP] 5:58

Det var en sommermorgen – N.F.S. Grundtvig1850/Peter Heise] [PO] 2.51

Moders navn – N.F.S. Grundtvig1837/ H. Rung 1846 [PO] 4:04

Der er et land – Mogens Lorentzen 1937/Knudåge Riisager 1939 [ELL] 2:13

Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – N.F.S. Grundtvig 1847/Folkemel. [PO] 3:23

2 Danmark og genforeningen

Det lyder som et eventyr – H. Pontoppidan1918/Th. Laub 1919 [PO-BH] 2.30

Jeg ser de bøgelyse øer – L.C.Nielsen 1901/Thorvald Aagaard 1931 [PO] 1:47

Vort modersmål er dejligt – E. Lembcke 1870/Folkemelodi [ELL] 2:46

For en fremmed barskt og fattigt – E.A.Jensen 1922/ Ernst Kiørboe 1922 [ELL- PMK] 2:10

Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen 1890/Dansk folkemelodi [ELL] 2:57

Så bittert var mit hjerte – H. Rode/1920/Carl Nielsen 1920 DR-Underholdningsorkester dir. Henning Wellejus 3:39

3 Danmarks besættelse

De mørke fugle fløj, (den 9. april) – O. Gelsted 1940/Karl Clausen 1943 [ELL- PMK] 1:38

Der rider en konge – H.H. Seedorff Pedersen 1939/J. Hye-Knudsen 1940 [ELL- EM] 2:18

Det mørkner i vort år – Morten Nielsen 1944/Otto Mortensen 1951 [ELL- PMK] 1:11

Et flag er smukkest i modvind – Poul Sørensen 1940/Emil Reesen 1940 [ELL- EM] 2:18

Der skinner et lys – Kaj Munk 1940/Poul Hamburger 1951 [PO] 1:31

Men det blir atter stille – Halfdan Rasmussen 1944/P. Hamburger 1951 [ELL] 2:00

Altid frejdig – Chr. Richardt 1867/C.E.F. Weyse 1838 [ELL- EM] 1:17

4 Danmark fra hav til hav

Der dukker af disen – Jeppe Aakjær 1905/Carl Nielsen 1917 [JAa] 2:34

I de grønne skove -Johs. V. Jensen 1929/Sv. Erik Tarp [POT- PW,ER,JP] 2:04

De bygger høfder – Kaj Munk 1943/Bernhard Christensen 1952 [ELL- EM] 1:56

Her har hjertet hjemme – Otto Gelsted 1940/Sv. E.Tarp 1940 Danmark [ELL- PMK] 1:39

5 I ensomme stunder

Sig nærmer tiden – St. St. Blicher1814/ Oluf Ring 1922 [PO] 3:17

Her vil ties – Hans Adolph Brorson1765/A.P. Berggreen 1854 [PO] 4:56

Kirkeklokke ej til hovedstæder – N.F.S. Grundtvig1845/H. Rung 1853 [G1] 2:35

Hvad var det dog der skete (Den blå anemone) – Kaj Munk 1943/E. Harder 1954 [ELL]2:44

6 Endelig frie

En lærke letted (Danmark frit) – Mads Nielsen 1945/Math. Christensen 1945 [ELL-PMK]2:17

En vinter lang og mørk og hård (Frihedssangen) – Sven M. Kristensen 1945/Knudåge Riisager 1945 [ELL-EM] 1:50

Sommerens toner er lagt i mit sind (Danmarks-sang) – Marianne Berg/ E. Harbo 2015 [DS-BH]

Forkortelserne i skarp parentes henviser til følgende lp’er
Danske viser og sange 1976 [DS]
Erik Harbo synger Jeppe Aakjær 1980 [JAa]
Du danske sommer 1981 [DDS]
Kær est du fødeland, St. St.Blicher [SSB]
N.F.S. Grundtvig: Den signede dag 1983 [G1]
En lærke letted 1985 [ELL]
Erik Harbo synger danske sange 2011[DS]
Privatoptagelse: [PO]
Privatoptagelser Tivoli 1977-81[POT]
Danske viser 2011 [DV]

Medvirkende: Per Walther: PW, Eyvind Rafn: ER, Johan Poulsen: JP, Ejvind Møller: EM, Friedrich Gürtler: FG og Bente Harbo: BH, Pro Musica kvartetten: PMK

Koncert-CD med Erik Harbo

CDKLASSISK NOV. 2016

I 50 året for hans debut på Det Kongelige Teater udsender cd-klassisk en cd med en række klassiske værker fra koncerter tilbage i tiden. Ved siden af karrieren på teatret deltog Erik Harbo i koncerter i Danmarks Radio, Tivoli og med landsdelsorkestrene. Dette blev til mange koncerter i Tyskland og Slesvig/Holsten samt i kirker rundt om i Danmark.

Sammen med cembalistinden Elfriede Otto fra Lüneburg, pianisterne Friedrich Gürtler, Ole Bendix, Eyvind Møller; Peter Elbæk og Birthe Holst Christensen Radioorkestret; Eyvind Rafn, Per Walther, Mogens Durholm, Lars Frederiksen og Johan Poulsen og deres kolleger i Det Kgl. Kapel, for blot at nævne nogle få samt en række danske organister kom Erik Harbo vidt omkring, når teaterarbejdet tillod det.
74 minutter med optagelser, hvor Dowland – Monteverdi – Händel – Bruhns – Montéclair leverer musikken.
Optagelserne er digitaliserede efter nyeste metoder og viser Erik Harbo i koncertrepertoiret.
Det er nu 40 år siden, at Erik Harbo udsendte sin første lp med danske sange og viser. Den fulgtes af otte andre udgivelser. Mange af disse optagelser findes på de fire cd’er Erik Harbo har udsendt på cd-klassisk siden 2011. Erik Harbo kan også høres på en række danske operaindspilninger som Siddharta og Lulu.

Pressen skrevet pænt om mange af koncerterne.

Bl.a. om Pan og Sirinx noteres i Roskilde Tidende at det var ”Herlig barokmusik” og om Erik Harbo …”man kunne nævne et utal af fine detaljer, men må nøjes med at sige, at man simpelthen overgav sig. Harbo præsterede fint de forskellige udtryksmæssige skift, som spændte fra det vemodige til det muntre og til sidst triumferende”… Samme værk i Lüneburg Hamburger Nactrichten Hamburg …“Erik Harbo gestaltede lyrisch/zärtlich und nach Bedarf dramatisch herb“…

Om Bruhnskantaten Jauchzet dem Herren, Flensborg Avis …“Die markante Stimme wechselte mit begleiteten Instrumentalpassagen klanglich bis ins Kleinste erfüllt, tiefempfunden ab. Hier zeigte sich das klangfrohe Timbre dieser Stimme“…

Erik Harbo synger danske sange

Medvirkende musikere:
Per Walther: violin, Eyvind Rafn,
Henrik Svitzer og Lars Frederiksen: fløjte, Sv. Kragelund: horn, Johan Poulsen: bas, Ole Bendix, Ejvind Møller, Friedrich Gürtler, Bente Harbo: klaver, Pro Musica kvartetten

Danmark
1 DEN DANSKE SANG Kai Hoffmann 1924/Carl Nielsen 1926
2 KOMMER HID I PIGER SMÅ N.F.S. Grundtvig 1808/C.E.F.Weyse
3 VORT MODERSMÅL ER DEJLIGT Edv. Lembcke 1859/Folkemelodi ca. 1815
4 HVOR SMILER FAGER Johs. V. Jensen 1925/Oluf Ring 1935

Årets gang
5 DEN GRØNNE SØDE VÅR Johs. V. Jensen1920/Otto Mortensen 1951
6 BLÆSTEN GÅR FRISK OVER LIMFJORDENS VANDE E. Bertelsen P.Hamburger
7 DET ER SÅ KØHNT, DET ER SÅ DEJLE Karsten Thomsen1945/Oluf Ring 1945
8 NÅR EGENE KNOPPES Chr. Richardt 1876/Oluf Ring 1922
9 SE DET SUMMER AF SOL (Majvise) H. Drachmann 1897/S. Foster 1856
10 NU VÅGNE ALLE GUDS FUGLE SMÅ B.S.Ingemann/C.E.F Weyse 1837
11 DANMARK, NU BLUNDER DEN LYSE NAT Th. Larsen 1914/O. Ring 1922
12 NATTEN ER SÅ STILLE (Barcarole) J.L. Heiberg/C. E.F.Weyse 1841
13 DU DANSKE SOMMER JEG ELSKER DIG Th. Larsen 1923/O. Mortensen 1932
14 NU FALMER SKOVEN N.F.S. Grundtvig1844/J.H.Nebelong 1864
15 I SNE STÅR URT OG BUSK I SKJUL B.S. Ingemann/I.P.E. Hartmann 1866 16 DET ER HVIDT HERUDE (Præludium) St.St. Blicher 838/Th.Laub1914
Kærlighed
17 DU SOM HAR SORG I SINDE Chr. Winther 1855/I.P.E. Hartmann 1856
18 I SOLEN GÅR JEG BAG MIN PLOV L.Holstein/Carl Nielsen
19 DEN MILDE DAG Aage Berntsen/Carl Nielsen1921
20 SKØN JOMFRU LUK DIT VINDU OP A. Oehlenschläger/C.E.F.Weyse 1809
21 HUN ER SØD HUN ER BLØD (Min skat) Chr. Winther 1840/O. Mortensen 1937
22 DET ER IGEN DEN FINE LYSE NAT H.H.Seedorf1916/ Leo Estvad
23 FRYD DIG ÆBLEGREN (Til en ung moder) O. Gelsted1942/Jens Bjerre 1930
24 I DE GRØNNE SKOVE J. V. Jensen1926/ Erik Tarp 1940

Svære tider
25 DER ER ET LAND Mogens Lorentzen 1937/Knudåge Riisager 1939
26 HER HAR HJERTET HJEMME Otto Gelsted 1940/Sv. Erik Tarp 1940
27 HVAD VAR DET DOG DER SKETE (Den blå anemone) Kaj Munk 1943/Egil Harder 1954
28 FOR EN FREMMED BARSKT OG FATTIGT A. Egeberg Jensen/Ernst Kiørboe 1922
29 JEG GIK MIG UD EN SOMMERDAG N.F.S. Grundtvig 1847/Folkemelodi
30 DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET J. Ottosen 1890/Dansk folkemelodi
31 DET VAR EN SOMMERMORGEN N.F.S. Grundtvig 1850/Peter Heise 1864
32 EN LÆRKE LETTED (Danmark frit) Mads Nielsen 1945/M.Christensen 1945

To Danmarkssangee
33 JEG VIL VENDE TILBAGE Grethe Risbjerg Thomsen/Ole Bendix
34 SOMMERENS TONER (Augustminder) Marianne Berg/Erik Harbo

Erik Harbo synger sange af Steen Steensen Blicher

30 gamle og nye optagelser Udgivet af Blicher-Selskabet 2012
Medvirkende musikere: Per Walther: violin, Eyvind Rafn: fløjte, Sv. Kragelund Jensen: horn, Johan Poulsen: bas, Eyvind Møller, Bente Harbo: klaver

Erik Harbo synger sange af Steen Steensen Blicher

LIV OG GERNING

 1. STILLE OG MØRKLADEN ER VEL MIN HEDE 1817 af Jyllandsreisen J.A.Krygell 1:13
 2. KÆR EST DU FØDELAND Hjemve, af Digte 1814, Oluf Ring 2:12
 3. HULDE ENGEL DU MIN BARNDOMSVEN Til Glæden 1820, Knud V.Thomsen 3.04
 4. DU SOM TAVS MED SÆNKET HOVED STÅR Til Sorgen 1820, Erik Harbo 2:58
  5: LØFT HØJT DET BLANKE BÆGER af Diana 1832, Gehrike 2:33
  BLICHERS NATURKONCERTER
  6: OSSIANS SANG TIL AFTENSTJERNEN, 1828 Peters Heise 3:32
 5. SIG NÆRMER TIDEN, Præludium af Trækfuglene, Oluf Ring 1838 2:40
 6. DET ER HVIDT HERUDE, Ouverture af Trækfuglene, Thomas Laub 2:33
 7. MIN SØN OM DU VIL I VERDEN FREM, Gøgen af Trækfuglene, ukendt 2:50
 8. VELKOMMEN LILLE EMIGRANT Nattergalen af Trækfuglene, J.L. Emborg 2:01
 9. BLÆS SØNDENVIND, LAD SØEN HØRE DIG, Den unge lærkes forårssang, 1820 Peter Heise 2:00
 10. DEN MØRKE SKY HEN OVER ØRKEN GÅR,Den gamle lærkes efterårssang 1820, Erik Harbo 3:06
 11. NÅR ALLE BLOMSTER SLUMRE, Vintergækken, af Sneklokken 1826 J. Glæser 2:01
 12. BLANDT GRØNKLÆDTE BAKKER, Kærlighedsdalen 1821, Edwin Møller 3:42
  FRA BLICHERS NOVELLER
 13. HVORFOR TØVER DU SÅ LÆNGE
  Årets sidste blomst af Juleferierne 1834, Thomas Laub 1:45
 14. HVERT FORÅR COTALDI, GRØNNES MIN GRAV af Kærlighed i Syden 1827 Peter Heise 3:14
 15. DE REFSNÆSDRENGE, DE SAMSØEPIGER af Kærlighed på dagvognen 1842, Carl Nielsen 1:18
 16. MADS DOSS HAN WAR EN KON KOLTRINGSKNÆGTaf Kærlighed på dagvognen 1842, J.Kr. Wendt 2:07
 17. WO HERREMAND HÅLLER A F HANS HÆJSTPe Sywsprings vise af Høstferierne 1840, L.. Nielsen 4:58
  FRA E BINDSTOUW 1842
 18. INDLEDNING Det waa e awten før 1:21
 19. ØWLI HAN WA SÆ SÅ LØSTE EN SWENH, Øwli å Else, Otto Mortensen 2:18
 20. MI OLDEFAAERS OLDEFAAER Pe Baahstrup 3:20
 21. FAAWAL MARRI: Mette Kiølvroe Peter Heise 5:22
  HIMMELBJERGPRÆST OG FOLKEDIGTER
 22. DANMARK FOSTERMODER KÆRE Himmelbjergsang 1839, P E. Rasmussen 2:10
 23. NU DÆKKER NATTEN OVER Natlejr; Krigssange 1836. I.E.P. Hartmann 2:39
 24. I SKANDERBORRIG ENGE, Morten Borup 1836, Thomas Laub 2:53
 25. OPLØFT DIG, SJÆL! FRA SMERTENS LAND 1822 Erik Harbo 2:28
 26. UD GÅR DU NU PÅ LIVETS VEJ Stambogsstykke , 1829 Carl Nielsen 1:39
 27. DAGEN SVANDT FOR EVIGHEDEN SVUNDEN 1828, Chr. Blache Holm 2:06
 28. JYDEN HAN Æ STÆRK Å SEJ Jyden 1846; Hans Casper Simonsen 1:23

Erik Harbo synger folkeviser, andre viser og sange

Gamle og nye optagelser samlet fra lp’er og koncerter bl.a. i Tivolis Koncertsal

Medvirkende musikere: Per Walther og Harry Gram: violin og bratsch, Eyvind Rafn, Henrik Svitzer og Lars Frederiksen: fløjte, Sv. Kragelund: horn, Johan Poulsen: bas

Erik Harbo synger folkeviser, andre viser og sange

1 EN YNDIG OG FRYDEFULD SOMMERTID dansk vise opt. 1976
2 DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET vise
3 RAMUND dansk folkevise
4 FIOLEN BLÅ dansk folkevise
5 DRONNING DAGMAR dansk folkevise
6 UD I VOR HAVE svensk folkevise
7 DER STODE TRE SKALKE dansk folkevise
8 JEG GIK MIG UD EN SOMMERDAG folkemelodi/Henrik Hertz
9 C’EST UNE FLEUR fransk folkelig sang
10 DU DEJLIG ROSENKNOP folkemelodi/Ambrosius Stub
11 I SKOVEN SKULLE VÆRE GILDE dansk vise
12 WHEN I WAS A BACHELOR engelsk ballade ca. 1815
13 ANNIE LAURIE gammel skotsk sang/Alicia Scott
14 THE PLOUGHBOY anonym/William Shield
15 MADS DOSS Jens Chr. Wendt/St.St.Blicher
16 HVOR SKOVEN DOG ER FRISK OG STOR tysk/H.C. Andersen
17 I HIMLEN SIDDER GUDS ENGLE SMÅ K.V.Thomsen/H.C. Andersen
18 HUSKER DU I HØST P.Heise/C. Plough

Nyere viser
19 DEN FØRSTE GANG JEG SÅ DIG Birger Sjøberg
20 DU ER EN DRONNING AF SPANIEN Erik Harbo/Morten Nielsen
21 JEG VANDRER I SKOVEN, Noget om kongelig elskov, H. Rasmussen/E.Harbo
22 VORHERRE BLEV TRÆT AF VINTREN A.Nielsen/S.Pedersen
23 DET BL ÆSER I BISCAYEN Niels Clemmensen/H.H Seedorf
24 TO GYLDNE SOMMERFUGLE K.V. Thomsen/Nis Petersen
25 I SOLSKIN SER MAN SVIRRENDE M. Jermiin Nissen/Tom Kristensen
26 VI SAD PÅ BÆNKENE (Kirsebær) Erik Harbo/Tom Kristensen
27 PÅ FORTOVSKAFEEN (Forårsregn) Erik Harbo/Tom Kristensen
28 KRIKKEN LINDER DET TRÆTTE BEN (Sommeraften)K.V Thomsen/Aa.Berntsen
29 DER HVOR ÅEN BRUSENDE (Bal i provinsen) Erik Harbo/Harald Bergstedt
30 DEN SPILLEMAND SNAPPED Sextus Miskow /H. Drachmann
31 SÅ SØDT SOM I GAMLE DAGE K. Normann Andersen/Kaj Munk

For begge cd-er gælder at jeg ønsker hermed at takke Peter Olufsen CDKLASSISK.DK for vort samarbejde gennem mange år omkring udgivelserne af Stjernestunder. Jeg takker min gode kollega Uffe Henriksen og producer Morten Hein for gode råd undervejs.

Min søn designer og lydtekniker Niels Andreas Harbo for god konsulentbistand med dette projekt.
Tak til OHmusik for anvendelse af gamle optagelser.
Tak til musikerne der har givet deres tilladelse til at denne udgivelse kunne realiseres.

Tak til Dansk Skuespiller Forbund, Dansk Solist Forbund og Solistforeningen af 1921 som har støttet projektet.

Teknik: Dig. opt. fra lp’er og private opt.
Tilrettelæggelse, redaktion og layout: Erik Harbo
Booklet: CDKLASSISK.DK
Lydteknisk konsulent: Niels Andreas Harbo/Blue Basic Music

1/ A VOICE I Forside: Fanefjord strand, Møn

2/ A VOICE II Forside: Bellman koncert, Sverige foto: Bente Harbo

Erik Harbo har udgivet følgende lp’er (cd’er) på Point og Danica:
Danske viser og sange 1976
Erik Harbo synger Jeppe Aakjær 1980
Du danske sommer 1981
Kær est du fødeland, Steen Steensen Blicher 1982
N.F.S. Grundtvig: Den signede dag 1983
N.F.S. Grundtvig: Velkommen igen Guds engle små 1983
En lærke letted 1985
Dyrenes Dag 1988
Bellman om kroer, kvinder og Karons båd 1990

Desuden medvirker han på cd’en Bellman i Danmark og på 6 operaindspilninger: Lulu, Boris Godunov, Siddharta, Ungdom og Galskab, Prinsesse Dajli, Amalie og på dvd’en La Bohème (Det Kongelige Teater 1974) og på en række cd’er fra StjernestunderPå denne cd har jeg samlet en række optagelser fra hele min karriere uden for Det Kgl. Teater, dvs. sange og viser sunget ved koncerter og arrangementer i Danmark og i udlandet. De fleste optagelser er fra de lp’er jeg indspillede for år tilbage.

Uddrag af anmeldelser

Klassisk musik fra Blicher-ekspert
En poesibog med 127 sange og viser. Sådan betegner formanden for Blicher-Selskabet, tidligere operasanger ved Det Kongelige Teater, Erik Harbo, fire cd’er, som han har udsendt.
Han akkompagnerer sig selv på guitar eller spiller sammen med en række forskellige musikere fra Det Kongelige Kapel. En Blicher-udgivelse med titlen ”Erik Harbo synger sange af Steen Steensen Blicher. Kær est du fødeland” rummer blandt andet digtene ”Hulde engel”, ”Sig nærmer tiden”, ”Det er hvidt herude”, Blæs søndenvind”, ”Mads Doss” samt ”Jyden han æ stærk å sej”.

Ligeledes i år har den meget aktive formand for det litterære selskab udsendt ”Erik Harbo synger Jeppe Aakjær, Rugens Sange og andre sange”. Denne cd omfatter blandt andet ”Jeg er havren”, ”Jens Vejmand”, ”Anne var i Anders kær”, ”Nu er det længe siden”, ”Sneflokke kommer vrimlende” ”Jørgine var en pige”, ”Jeg bærer med smil min byrde” og ”Spurven”.
Erik Harbos ambition har været at samle nogle af de bedste af Aakjærs sanger og viser – og desuden har han inddraget fortællingen ”Stuer fremmed te Abrahams”.
”Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær hører til vore bedste poeter. Og de skrev om de samme ting. Begge var optaget af det danske samfund. Men begge var også fremragende ’underholdere’ med deres pragtfulde digte, som i høj grad inspirerede danske komponister til nogle af deres bedste melodier,” hedder det i begrundelsen for udgivelsen.

Tidligere Harbo-udgivelser, der er beslægtet med de nævnte med hensyn til den udviste forpligtethed over for den danske sangskat, er ”Erik Harbo synger danske sange” og ”Erik Harbo synger viser. Folkeviser og andre viser og sange”.

De fire cd’er, der er tænkt som en serie, er udsendt på CDKLASSISK. Uden for serien er en genudgivelse af ”Steen Steensen Blicher – E bindstouw – sunget og fortalt af e bindstouwfolk fra Thorning”. Bag denne udgivelse står Blicheregnens Museumsforening og Blicherselskabet.


Claus Grymer, 7. december 2012

www.kristeligt-dagblad.dk/

Danske sange – Danske viser
…Når man tilhører en generation, der er vokset op med Ak­sel Schiøtz og hans fortolkning af dan­ske sange, kan man godt have det lidt svært med en række yngre danske mandlige og kvindelige kunstneres måde at synge de danske sange på. Det er, som er sangerens stil her vigtigere end sangenes udsagn.

Derfor er det en lise at lytte til tenoren Erik Harbos fortolkning. Her kommer teksten og melodien i centrum. Han har en stærk bevidsthed om tekstens ind­hold og formår at tilpasse den efter den komponerede melodi… Hver gang ram­mer Erik Harbo præcist sangens stemning, og hans artikulation er sikker, lyd­hør og til at forstå!

Trofastheden over for tekst og melodi er alfa og omega i hans sang – og her ligger han i den smukkeste forlængelse af Aksel Schiøtz… Harbo har også en fantastisk udgave af Blichers “Mads Doss”, for her synges på ægte jysk – ik­ke teaterjysk…

Snart er akkompagnementet med or­kester, snart med piano…

Nordjyske *****

Tenor med fløjlsblød klang
Erik Harbo fortolker den danske sang­skat og vise­tradition på to gode cd’er…

Udover hans operaaktiviteter er han også en anerkendt fortolker af danske sange og salmer. Han er ikke uden grund blevet opfattet som Aksel Schiøtz’s afløser med sine meget artiku­lerede og tekst­nære fortolkninger af kendte og elskede sange fra den danske sangskat.

Men han er også helt sin egen, som man kan opleve det på den første af de to cd’er »Erik Harbo synger danske san­ge«…Hans meget lyse og fløjls­bløde klang smyger sig med følsomme fraseringer om teksterne og gør dem levende og nærværende fint understreget af den afvekslende og stemnings­skabende in­strumentale led­sagelse af stry­gere og fløjter udført af musikere fra Det Kongelige Ka­pel og med ham selv på guitar.

Erik Harbo har også optrådt som vise­sanger, en moderne troubadour, som man på cd’en »Erik Harbo synger viser« kan opleve med livlige og dramatiske, indsmigrende og humørfyldte fortolknin­ger af eksempler fra visens historie…

Hvis man holder af danske sange og viser, kan det anbefales at få fat på dis­se to udgivelser.

Anders Gjedsted, Midtjyllands Avis

…Kongelig operasanger Erik Harbo, har netop udgivet to nye cd’er med ikke færre end 65 viser og sange… Sideløben­de med karrieren har han udgivet en lang række plader og cd’er, og nu er han igen aktuel med hele to cd’er, hvor lytterne virkelig får valuta for pengene…

Jyske Vestkysten ved Steen Rasmussen

…Operasangeren og altmuligmanden i musikformidlingens tjeneste, Erik Harbo, har med sin velartikulerede og klare teatertillagte diktion med disse generøse buketter på henholdsvis 34 og 31 sange, vist at traditionen arvet fra Aksel Schiøtz fortsat lever. Harbo har fået fin instrumental ledsagelse af en række musikere udover dér, hvor han akkom­pagnerer sig på guitar.

Anmeldelse i Ascolta ved Henrik Marcussen

Køb pladen, det er god ærlig folkelig kunst!
DANSKE SANGE OG VISER
Danske sange har i de seneste årtier ofte fået en medfart ublid af diverse popsangere. Her er et par bud på, hvordan de kan leve anderledes smukt. Erik Harbo, som er nævnt ovenstående som medudgiver af ”Fète galante”, har ved siden af sit virke på Det kgl. Teater tager sig kærligt af den danske sang. Denne del resumerer han nu med udgivelse af en koncert-dvd med Bellman i havesalen og to cd’er med sange af henholdsvis Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær.
Her skal omtales yderligere to cd’er, som samler det bedste fra Harbos tid som Danica-kunstner frem til privatoptagelser i 2011. Hans stemme har i øvrigt holdt sig bemærkelsesværdigt godt i den lange tid, primært fordi han har behandlet den klogt.
På den ene synger Harbo 34 sange samlet i temaerne Danmark, årets gang, kærlighed og svære tider. På den anden får man både ældre og nyere viser, 31 i alt. Man hører en perfekt tekstudtale og artikulation, som giver et klart udtryk for teksten og dens indhold. Den slags kvaliteter kan naturligvis virke lidt gammeldags på et yngre publikum, for hvem det væsentligste er at kunne gynge mekanisk i knæene. Harbo akkompagnerer sig selv på guitar, men han har med sig også en række fine musikere, som til dels er hentet på Det kgl. Teater.

Erik Harbo synger danske sange. CDKlassisk-DK CDK 1070; Erik Harbo synger viser. CDK 1071.

KOLDING SENIOR BLAD Af Jørgen Heshe

Rugens sange og andre sange

Erik Harbo synger rugens sange og andre sange af Jeppe Aakjær

Medvirkende musikere: Henrik Svitzer og Eyvind Rafn: fløjte, Per Walther: violin og bratsch, Johan Poulsen: bas, Ole Bendix: klaver.

Rugens sange og andre sange

RUGENS SANGE
1 JEG BÆRER MED SMIL MIN BYRDE (Sundt blod) Carl Nielsen [JAa] HS,JP 1:45
2 JEG LAGDE MIN GÅRD (Bondevise) Th. Aagaard [DD] 1:59
3 JEG LÆGGER MIG I LÆET HER (Forspil) E. Bangert [JAa] PW,HS,JP 1:41
4 ANNA VAR I ANDERS KÆR (Ved rugskellet) Saxtorp-Mikkelsen [PO] 3:26
5 OG ALDRIG STEMMES EN SJÆL SÅ GLAD Th. Aagaard [JAa] PW,HS,JP 1:18
6 NU ER DET LÆNGE SIDEN (Når rugen skal ind) Oluf Ring [JAa] 2:40
7 ALLE MINE LÆNGSLER (Ung vise) Oluf Ring [JAa] HS,JP 1:45

HEDENS SANGE
8 JEG ER FØDT PÅ JYLLANDS SLETTER (Min hjemmen) Th. Madsen [PO] 2:33
9 HER HAR JEG HIMLENE OVER MIN ISSE Oscar Gyldmark [DD] OB 1:54
10 STILLE HJERTE (Aften) Thomas Laub [JAa] PW,HS,JP 1:59
11 HER HAR JEG STÅET I TUSINDE ÅR Den jyske lyng. Th. Aagaard [PO] 1:38
12 OLE SAD PÅ EN KNOLD OG SANG (Ole) Alfred Tofft [JAa] PW,HS,JP 1:41

SOMMERENS SANGE
13 SE DIG UD EN SOMMERDAG Carl Nielsen [DS] JP 2:32
14 NÅR VILDGÅSEN LARMER VALBORG NAT Aksel Agerby [JAa] ER,PW,JP 1:38
15 HAN KOMMER MED SOMMER (Storken) Thorvald Aagaard [DD] 2:39
16 JEG ER HAVREN (Havren) Aksel Agerby [JAa] PW,HS,JP 2:35
17 NU ER DAGEN FULD AF SANG (Pigerne på engen) [PO*] 2:15

DEN SOCIALE DIGTER
18 HVEM SIDDER DER BAG SKÆRMEN (Jens Vejmand) Carl Nielsen W,HS,JP 3:23
19 DER STÅR EN PURLE (For vi træder hverandre) Carl Nielsen [JAa] 1:40
20 JØRGINE VAR EN PIGE (I den gule lupin) Alfred Tofft [PO] 2:50

VINTERSANGE
21 SPURVEN SIDDER STUM BAG KVIST (Mors rok) Th. Aagaard [JAa] JP 1:57
22 SNEFLOKKE KOMMER VRIMLENDE (Nordost) Th. Aagaard [JAa]PW,HS,JP 1:02

DIALEKTDIGTNING
23 STUER FREMMED TE ABRAHAMS Gammel Jehannes hans bivelskistaarie [PO] 4:49
24 A HAAR TJENT JENS MASEN (Kom mi bette kipkalv) Erik Harbo [DS] 1:27

DANMARKS SANGE
25 SOM DYBEST BRØND (Historiens sang) Carl Nielsen [ELL] JP 2:45
26 DER DUKKER AF DISEN (Jylland) Carl Nielsen [JAa] 2:36

OVERSÆTTELSER OG GENDIGTNINGER
27 GUBBEN NOAH C.M. Bellman Fredmanns sang nr. 35 [PO] LF,JP 1:56
28 EN POTIFARS HUSTRU C.M. Bellman Fredmanns sang nr. 38 [PO] LF,JP 1.43
29 JOACHIM UDI BABYLON C.M. Bellman Fredmanns sang nr. 41 [PO] LF,JP 2:32
30 VÅD TIL SKINDET (Jenny) Robert Burns/Erik Harbo [DS]PW,HS,JP 2:02
31 SKULD GAMMEL VENSKAB REJN FORGO (For læng, læng, sind) Robert Burns/Folkemelodi [PO*] PW,ER,JP 3:54

AFSKED
32 LYSGLIMT PÅ MIN RUDE (Mod vår) Erik Harbo [JAa] 2:48
En række optagelser er venligst udlånt af OHmusik. De er mærket JAa, DDS, DS og ELL PO: Privatoptagelser. *Med publikum i Tivolis Koncertsal