Foredrag

Erik Harbo kan på baggrund af sin lange karriere som operasanger ved Det Kongelige Teater og som guitarist med danske viser og sange som speciale i 2011-12 med 4 opsamlings cd’er og en dvd – tidligere 9 lp/cd/mc-udgivelser alene på dette område krydre sine foredrag med sang og oplæsning. Han har holdt talrige foredrag om litteratur og arrangeret mange seminarer og møderækker bl.a. i folkeuniversitetsregi.
Som formand for Blicher-Selskabet siden 1989 har han talt og skrevet om Blicher og udgivet bøger og artikler om Blicheremner. Han er desuden formand for Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrone.

Musikalske/litterære foredrag.
Nogle af foredragene ledsages af sang/fællessang med Bente Harbo ved klaveret

1/ St.St. Blicher i ord og toner
Musikalsk foredrag om Blicher.
Erik Harbo har indsunget »Kær est du fødeland, Steen Steensen Blicher« på LP.
Se nederst på siden for literære foredrag om Blicher

St.St. Blicher

2/ Jeppe Aakjær. Hans liv og digtning
Med mange sange, også fællessange, fra LP’en »Erik Harbo synger Jeppe Aakjær«

Jeppe Aakjær

3/ H.C. Andersen i ord og toner
Hans sange og viser og eventyr sunget og læst. Uddrag af dagbøger, breve og Levnedsbog

H.C. Andersen

4/ B.S. Ingemann. Liv og værker
Med solo- og fællessange.

B.S. Ingemann

5/ Carl Nielsen
Med udgangspunkt i Min fynske barndom fortælles om Carl Nielsens liv, hans folkelige sange og hans to operaer.

Carl Nielsen

6/ Grundtvigs sange
Et program med Grundtvigs bedste folkelige sange. Med solosange og fællessange. Erik Harbo har indspillet 2 LP’er med Grundtvigs sange og salmer.

N.F.S. Grundtvig

7/ Melodien er af Erik Harbo
Erik Harbo har komponeret mere end 50 melodier til tekster af danske digtere.

Erik Harbo

8/ Carl Michael Bellman i ord og toner
Enten som et sangprogram med enkelte kommentarer eller med et foredrags- og sangprogram med PowerPoint i to afdelinger. Sunget på dansk.

Carl Michael Bellman

Litterære foredrag

Foredrag om Steen Steensen Blicher

 • Blicher i ord og toner evt. med PowerPoint
 • St. St. Blicher og musikken
 • Blicher og Himmelbjerget. Ud fra Erik Harbos bog om emnet
 • En Landsbydegns Dagbog
 • Trækfuglene
 • Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe. Blichers rejse fra Hamborg tíl Skagen
 • Blicher og Sverige, Blichers rejse i Sverige 1836
 • Eneste Barn, foredrag om Charlotte Amalie Schinkel, Blichers barndomsveninde ud fra Eriks Harbos bog om emnet
 • St. St. Blichers Livstragedie i Breve og Aktstykker.
 • Om Aakjærs 3-bds værk om Blicher

Stjernestunder. Fra Hegermann-Lindencrones Båndsamling

Foredrag med lydeksempler fra et enestående arkiv der omfatter 1500 optagelser fra Det Kongelige Teater fra 1948–90. Erik Harbo var med i udvalgsarbejdet, der sikrede arkivet plads på Det Kongelige Teater. Siden har han været formand for det selskab, der nu har udgivet 26 cd’er og 1 dvd

 • Ludvig Holberg
  Hans komedier belyst ved historiske optagelser fra Det Kongelige Teater
 • Italiensk opera på Det Kongelige Teater
  med eks. fra Hegermann-Lindencrones Båndsamling