Foredrag                                             Til forsiden
Erik Harbo kan på baggrund af sin lange karriere som operasanger ved Det Kongelige Teater og som guitarist med danske viser og sange som speciale i 2011-12 med 4 opsamlings cd'er og en dvd - tidligere 9 lp/cd/mc-udgivelser alene på dette område krydre sine foredrag med sang og oplæsning. Han har holdt talrige foredrag om litteratur og arrangeret mange seminarer og møderækker bl.a. i folkeuniversitetsregi.
Som formand for Blicher-Selskabet siden 1989 har han talt og skrevet om Blicher og udgivet bøger og artikler om Blicheremner. Han er desuden formand for Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrone.
a/ Musikalske/litterære foredrag.
Nogle af foredragene ledsages af  sang/fællessang med Bente Harbo ved klaveret
1/ St.St. Blicher i ord og toner.
Se nedenfor.

Har indsunget »Kær est du fødeland, Steen Steensen Blicher« på lp.
Forespørg efter andre foredrag om Blicher

5/ Carl Nielsen.
Med udgangspunkt i Min fynske barndom fortælles om hans liv, hans folkelige sange og hans to operaer.

2/ Jeppe Aakjær.  Hans liv og digtning. Med mange sange, også fællessange.
Har indspillet lp'en »
Erik Harbo synger Jeppe Aakjær«
6/ Grundtvigs sange.
Et program med Grundtvigs bedste folkelige sange. Med solosange og fællessange. Har indspillet 2 lp'er med sange og salmer.
3/ H.C. Andersen i ord og toner.
Hans sange og viser og eventyr sunget og læst. Uddrag af dagbøger, breve og Levnedsbog
7/ Melodien er af Erik Harbo. Erik Harbo har komponeret mere end 50 melodier til tekster af danske digtere.
4/ B.S. Ingemann. Liv og værker.
Med solo- og fællessange.

8/ Carl Michael Bellman i ord og toner. Enten som et sangprogram med enkelte kommentarer eller med et foredrags- og sangprogram med PowerPoint i to afdelinger. Sunget på dansk.

b/ Litterære foredrag

Om Steen Steensen Blicher
Titler:

Blicher i ord og toner evt. med PowerPoint

St. St. Blicher og musikken

Blicher og Himmelbjerget. Ud fra Erik Harbos bog om emnet

En Landsbydegns Dagbog

Trækfuglene

Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe. Blichers rejse fra Hamborg tíl Skagen

Blicher og Sverige, Blichers rejse i Sverige 1836

Eneste Barn, foredrag om Charlotte Amalie Schinkel, Blichers  barndomsveninde ud fra Eriks Harbos bog om emnet

St. St. Blichers Livstragedie i Breve og Aktstykker.

Om Aakjærs 3-bds værk om Blicher

Stjernestunder. Fra Hegermann-Lindencrones Båndsamling
Foredrag med lydeksempler fra et enestående arkiv der omfatter 1500 optagelser fra Det Kongelige Teater fra 1948–90. Erik Harbo var med i udvalgsarbejdet, der sikrede arkivet plads på Det Kongelige Teater. Siden har han været formand for det selskab, der nu har udgivet 26 cd'er og 1 dvd

Ludvig Holberg
Hans komedier belyst ved historiske optagelser fra Det Kongelige Teater

Italiensk opera på Det Kongelige Teater
med eks. fra Hegermann-Lindencrones Båndsamling