Bøger og artikler af Erik Harbo

Som formand for Blicher-Selskabet har Erik Harbo forfattet en række bøger om Blicher.

Erik har tilrettelagt, udgivet, skrevet forord og noter til en lang række udgivelser i Blicher-Selskabet siden 1989 og udgivet Blichernoter for Selskabet siden 1994. Selskabet er medudgiver af Der Himmelberg, 12 Noveller i tysk oversættelse i samarbejde med forlaget Libelle, Schweiz. Har præsenteret bogen i Hall/Universitetet i Innsbruck og Den danske Ambassade i Berlin i 2008 sammen med oversætterne Inger og Walter Methlagl og i Wien 1. juni blev bogen præsenteret i Wien.